• Primaire energie

  Energiebesparing is het thema van deze tijd. Stijgende energieprijzen en klimaatveranderingen door CO2 uitstoot zijn terugkerende onderwerpen in de media. Energiebesparing staat ook op de politieke wereldagenda. Het verdrag van Kyoto moet de CO2 uitstoot wereldwijd verminderen. Het ligt voor de hand om met energiebesparing te beginnen bij klimaatsystemen in gebouwen en kantoren. Dit zijn tenslotte procentuele grootverbruikers. De komst van de Aisin gaswarmtepomp brengt hier verandering in door toepassing van innovatieve gastechnologie.

  Elektriciteit wordt hoofdzakelijk gemaakt van primaire energie in de vorm van olie, gas of kolen in de elektriciteitscentrales. Hiervan bereikt slechts circa 40% uiteindelijk ons stopcontact als elektriciteit. Hierbij treedt dus vooraan in de keten al energieverlies op. In tegenstelling tot de elektrische warmtepomp, werkt de gaswarmtepomp op primaire energie. De gaswarmtepomp zet primaire energie, in de vorm van aardgas, direct en efficiënt om in nuttige warmte of koude. Tenslotte realiseert de gaswarmtepomp aanzienlijke besparingen in de energiekosten, waarbij toch sprake is van een volwaardig climate control systeem.

  Informatie Gasengieering

  • Contact, klik hier.
  • Vraag en Antwoord, klik hier.
  • Missie en Visie, klik hier.