Duurzaam

  • Duurzaam

    Energiebesparing is het thema van deze tijd. Stijgende energieprijzen en klimaatveranderingen door CO2 uitstoot zijn terugkerende onderwerpen in de media. Energiebesparing staat ook op de politieke wereldagenda. Het verdrag van Kyoto moet de CO2 uitstoot wereldwijd verminderen. Het ligt voor de hand om met energiebesparing te beginnen bij klimaatsystemen in gebouwen en kantoren. Gasengineering speelt hier met gastoepassingen goed op in, door primaire energie optimaal, duurzaam te benutten.